Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Sagor

Resursenhet Pilskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 18 april 2018

I sagornas värld kan allting hända! Det kommer ni att upptäcka när vi har vårt sagotema! Då kommer ni att få höra många sagor av olika slag . Vi ska tillsammans skriva gemensamma sagor och vi ska dramatisera en saga.

I arbetsområdet Sagor ska du få möjlighet att utveckla din förmåga:

  • att lyssna på sagor
  •  att samtala om sagors innehåll
  •  att förstå sagors budskap
  • att förstå hur en saga är uppbyggd
  • att lära dig några fraser när vi dramatisera en saga.
  • pröva att skriva en saga tillsammans med en vuxen.

Undervisning:

Din lärare kommer att läsa och berätta sagor för dig . Du  kommer att få vara med och dramatisera en gemensam saga i gruppen . Du kommer få pröva på att göra en egen saga och rita bilder. Du kommer också att få lära dig vad som kännetecknar en saga, hur man kan indela en saga, typiska händelser i en saga samt hur en saga ofta avslutas. När du skriver kommer du att få prova att skriva på dator, men du kommer också att få öva din handstil och när man använder stor bokstav och punkt.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback