Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Läsförståelse

Nygårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 21 mars 2018

Vi ska öva olika strategier man använder för att förstå olika texter. Att avkoda är en sak, men att förstå vad författaren menar, det som står mellan och bortom raderna är en helt annan sak.

Syfte, hämtat från läroplanen.

Det här ska du som elev lära dig

Läsa. förstå och återberätta

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att;

  • arbeta med en genre i taget
  •  arbeta med olika strategier för att förstå de olika texterna
  • arbeta enskilt, i par och gemensamt

 

 

 

Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att;

* läsa skönlitteratur och sakprosa med flyt
* visa läsförståelse genom att samtala om och återberätta texter

* göra egna kopplingar

 

* beskriva din upplevelse av läsning

 

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

välja och använda språkliga strategier,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Matriser i planeringen
Läsförståelse - olika textgenrer
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback