Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4

Liten, mindre, minst 4 Rosa

Glasbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Vad består allting egentligen av och hur är allting uppbyggt? I detta arbetsområde kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att fundera över och försöka förklara vad allting omkring oss egentligen är uppbyggt av. Du kommer även att få möjlighet att lära dig mer om vad det innebär att arbeta på ett naturvetenskapligt sätt genom att utföra och dokumentera ett enkelt experiment i kemi. Under arbetet kommer du även att, både själv och tillsammans med andra, få se på filmer och diskutera kemi.

Så här arbetar vi med ämnesområdet

  • Vi samtalar och diskuterar frågor om vad allting i vår omgivning är uppbyggt av.
  • Vi tittar på filmer.
  • Vi läser faktatexter.
  • Vi genomför och dokumenterar en undersökning i text och bild.
  • Vi tränar på att förklara begreppen atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, kol, syre, väte, koldioxid, vatten och syrgas.
  • Vi tränar även på de kemiska beteckningarna O=syre, H=väte och C=kol samt H2O, CO2 och O2.

Så här visar jag att jag kan

  • Jag deltar i någon form av diskussioner och samtal.
  • Jag genomför och dokumenterar en undersökning i text och bild.
  • Jag skapar begreppskedjor med hjälp av de olika begrepp vi tränat på.

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback