Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

NTA - Fast eller flytande

Enångers skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

I arbetsområdet fast eller flytande kommer du få lära dig olika metoder att undersöka fasta ämnen och flytande vätskor. Du kommer få utföra enkla experiment. Du får ställa hypoteser och jämföra med resultaten.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du lär dig metoder för att kunna sortera fasta föremål efter olika egenskaper (färg, form, flyter/sjunker, magnetiskt/inte magnetiskt osv.) Du lär dig metoder för att jämföra olika vätskor (färg, viskositet, fluiditet, lukt och genomskinlighet.)
Du tränar på att genomföra systematiska undersökningar genom att göra uppdragen i temat.

Du tränar din förmåga att samtala om resultaten.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du arbetar parvis med att undersöka olika egenskaper som fasta föremål kan ha (färg, form, rullar/rullar inte, magnetisk/inte magnetisk, flyter/flyter inte, hårdhet).

Du undersöker även olika egenskaper som olika vätskor kan ha (färg, viskositet, fluiditet, lukt och genomskinlighet).

Du bearbetar resultaten genom att tala, lyssna och omvärdera.

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att kunna jämföra fasta ämnen med vätskor.
Din förmåga att kunna beskriva fasta ämnen och vätskors egenskaper.
Din förmåga att ställa hypoteser.
Din förmåga att utföra enkla experiment.
Din förmåga att jämföra dina hypoteser med resultaten.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att utföra enkla experiment.
Genom att delta aktivt i samtal och diskussioner.
Genom att samarbeta med dina kamrater.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 Temats övergripande syfte: Materia kan finnas i fast form eller flytande form, vätska. Varje form (fas eller tillstånd) har olika egenskaper. 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
NO - målen att nå i år 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback