Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3), Bild, Fysik

·

Årskurs:

2

Rymden år 2

Nygårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Vi lär oss om solsystemets himlakroppar och deras rörelse i förhållande till varandra, planeter och stjärnor. Vi tittar på hur detta påverkar oss på jorden.

Vad ska vi lära oss om rymden?

* Big bang, hur vetenskapen förklarar universums början..

* Hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra. och hur det påverkar oss på jorden. 

* Månen olika faser.

* Lära oss om planeterna i vårt solsystem.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi tittar på filmer.
Vi läser faktatexter.
Vi skriver enkla faktatexter och berättande texter.
Vi ritar/målar till våra texter.
Vi läser berättande texter som handlar om rymden.
Vi skapar saker som har med rymden att göra.
Vi tittar på himlen, solen och månen.
Vi besöker planetariet på Science center 2047 i Borlänge.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna berätta varför vi har olika årstider.

Du skall kunna beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Känna igen namnen på planeterna.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta aktivt på lektionerna.

Genom att delta i olika diskussioner.

Genom att dokumentera ditt arbete.

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback