Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

8

Planering i fysik för 8C & 8CD - Elektricitet, magnetism och elektromagnetism

Frösåkersskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 26 mars 2018

- Vi lär oss för livet! - Det är elströmmen som får lampan att lysa. Men vet du vad elström är för något? - Med en generator kan vi skapa elström genom att låta fallande vatten få en generator att snurra i ett vattenkraftverk. Hur har det förändrat vårt sätt att leva?

Kapitel 8 (Fysikboken Spektrum): ELEKTRICITET OCH MAGNETISM

Kunskapsmål

Här får du lära dig

 • skillnaden mellan spänning, ström och resistans
 • att det finns ett samband mellan spänning, ström och resistans i elektriska kretsar samt hur det används i vardagliga sammanhang 
 • vad ledare och isolatorer är och hur framtidens elektriska ledare ser ut

 • hur magnetism upptäcktes och hur nya kunskaper idag har get oss tekniska lösningar

 • skillnaden mellan en vanlig magnet och en elektromagnet
 • hur sambandet mellan elektricitet och magnetism upptäcktes och hur det utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning idag, till exempel elvispen och transformatorn
 • hur elektromagneter kan användas för att skapa rörelse i en elmotor eller för att skapa elektrisk energi i en generator
 • samtala om , förstå och argumentera för olika hälsoaspekter kring strålning från t.ex. högspänningsledningar och mobiltelefoner

 • hur upptäckten av sambandet mellan elektricitet och magnetism har revolutionerat den tekniska utvecklingen i samhället och därmed förändrat människans levnadsvillkor

 • hur forskning i Sverige är på väg att revolutionera eldistributionen i världen

Undervisning/Arbetssätt

Under lektionerna kommer vi att:

Bedömning

Du kommer att bedömas under arbetets gång. Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper på muntligt, skriftligt och praktiskt sätt genom att

 • svara på frågor muntligt, skriftligt, genom Kahoot och delta i diskussioner,
 • genomföra laborationer och skriva labbrapport 
 • visa dina kunskaper på ett skriftligt prov

Läroplanskopplingar

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen
Elektricitet och magnetism 8C & 8CD
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback