Skolbanken Logo
Skolbanken

Barnens Vasalopp

Bäckängens förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Vi genomför Barnens Vasalopp för att koppla aktuella händelser/traditioner till barns vardag.

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

Vi vill koppla aktuella händelser/traditioner till barnens vardag.

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

Lustfylld aktivitet som kombinerar samarbete, fysisk aktivitet samt gemenskap.

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

På baksidan av förskolan finns en fotbollsplan där vaktmästaren får i uppgift att ploga upp en bana. Pedagoger sätter ut skyltar med start, mål och ortsnamn. Varje barn får en nummerlapp på magen, lapparna lånas av idrottsföreningen. Innan starten genomförs en gemensam uppvärmning där vi rör oss till huvud, axlar, knä och tå. Istället för att alla barnen åker på skidor, så får barn i ålder 3-5 år dra barn som är 1-3 år i pulkor runt banan. På halva vägen har barnen vätskekontroll där pedagoger serverar barnen varm saft.

Utdelning av diplom och klistermärke på ett högtidligt sätt där varje barn uppmärksammas.

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

Vi pedagoger anser att målen uppfylldes genom att barnen samarbetade och drog varandra, barnens fick fysisk rörelse genom att röra sig i snön och dra andra i pulkor. Gemenskapen stärktes också eftersom alla fyra avdelningar samarbetade tillsammans.

Vi upplevde att barnen tyckte att det var roligt att genomföra Vasaloppet. De äldre barnen drog gärna de yngre barnen runt banan. Ibland var det tungt och jobbigt men då hjälptes de åt för att komma i mål. Ibland fick även pedagoger hjälpa till.

Vätskekontrollerna var en behövlig paus för alla barn.

 

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

Eftersom Vasaloppet återkommer kontinuerligt varje år så vill vi på ett lustfyllt sätt genomföra barnens Vasalopp i förskolan.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback