Skolbanken Logo
Skolbanken

Projektplanering - Språkprojekt med inriktning på fordon

Tranan, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Under höstterminen uppmärksammade vi barnens intressen för språk och deras driv i att hela tiden prata, ställa frågor, läsa böcker och ljuda bokstäver. Vårterminen har visat ett fortsatt stort intresse för språket men vi ser också hur barnen öppnat ögonen för fordon i alls dess former. De leker med fordon, kör bilbana, bygger olika fordon av plusplus, bygger tågbana. Vi vill ta tillvara på detta och baka ihop deras intressen och se vart det tar oss.

Språkprojekt med inriktning på fordon

Bakgrund

Under höstterminen uppmärksammade vi barnens intressen för språk och deras driv i att hela tiden prata, ställa frågor, läsa böcker och ljuda bokstäver.

Vårterminen har visat ett fortsatt stort intresse för språket men vi ser också hur barnen öppnat ögonen för fordon i alls dess former. De leker med fordon, kör bilbana, bygger olika fordon av plusplus, bygger tågbana. Vi vill ta tillvara på detta och baka ihop deras intressen och se vart det tar oss. 

Syfte

Vi vill låta barnen, med hjälp av sitt fordonsintresse, fortsätta lyfta barnens egna förmågor att utveckla sitt språk och att kommunicera.

Tillvägagångssätt/Metod

Under höstterminen inträddes Lärkan med mycket olika litteratur, både för barnen att läsa och som dekoration i taket. Även bokstäver pryder både lärkans tak och väggar tillsammans med praxisalfabetet som barnen finner mycket roligt att arbeta med.
Under vårterminen har vi fortsatt duka fram, och inreda, Lärkan för att låta barnen fortsätta utvecklas med hjälp av deras fordonsintresse. Vi har, med hjälp av barnen, tejpat vägar och parkering på golv/bord/väggar. Vi har också tagit fram mer fordon och låtit vår fordons-aktivitets-hörna flytta till sagohörnan för att på ett roligt, lekfullt och pedagogiskt sätt lättare hjälpa barnen koppla samman deras två intressen.

Vi låter också barnen ställa frågor och funderingar för att sedan hjälpa dem testa sina frågor och teorier, att låta projektet hela tiden skapa en röd tråd såväl i våra planerade aktiviteter. 

Utvärdering

Studiedagen Juni 2018


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback