Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Islam

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 22 december 2020

Islam är världens näst största religion och en av de fem världsreligionerna. Hur lever man som muslim? Vad innehåller islam? Den delar mycket med Judendom och Kristendom och detta kommer ni att få lära er under den här perioden.

 

Syftet

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning. Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

  • Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

  • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållande och skeenden i samhället,

  • Reflektera över livsfrågor och sin egen och andra identitet,

  • Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiskt begrepp och modeller, och

  • Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

 

 

Undervisningen

 

Vi kommer att arbeta med islam, med olika uppgifter. Eleverna arbetar med läroböckerna och besvarar alla frågor som handlar om islam. Vi kommer även titta på en film som berör religionen islam.   

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

 

Det jag kommer bedöma är hur väl era uppgifter är genomförda. Sedan kommer vi avsluta islam med ett prov 

 


Läroplanskopplingar

Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Matriser i planeringen
Religion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter