Skolbanken Logo
Skolbanken

Vardagsorganisation på Myrgångens förskola

Myrgångens förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

Vår vardagsorganisation är en del av förskolans utbildning, där omsorg, utveckling och lärande binds samman. Omsorg är det som sker i vardagen mellan människor och i vår miljö. En vardagsorganisation skapar förutsättningar och valmöjligheter, som utmanar barnen att bredda och fördjupa lärandet, genom att använda många olika uttrycksätt.

 

Välkomnandet

 

När barnen kommer på morgonen så hälsar vi och välkomnar varje barn. Frukost erbjuds till de familjer som önskar. Barnen erbjuds konstruktionsmaterial och böcker utifrån intresse.  Syftet är att ge barnen en trygg och harmonisk start på dagen där de yngsta barnens behov av en igenkännande miljö prioriteras. Från 7.30 finns en pedagog från varje avdelning ute på gården och tar emot barn. Pedagogerna sprider ut sig på gården där barnen befinner sig. Vi erbjuder barnen utematerial från förråd och låda. Syftet är att vi vill utgå från ett hälsoperspektiv och därför har vi valt att starta verksamheten utomhus. Vi upplever även att lämning underlättas för vårdnadshavare. 

 

Projekttid

 

Vi äter frukt inne/ute beroende på väderlek.  Vi går igenom med barnen vad som kommer ske under förmiddagen gällande projekt och anda aktiviteter. En pedagog tillsammans med något barn är inne och förbereder inför projektet. Vi delar upp barnen i de olika projektgrupperna tillsammans med en till två pedagoger. Syfte med att ha barnen i mindre grupper är för att vi ska kunna tillgodose varje enskild individ.

 

Eftermiddag

Efter lunch har de yngre barnen sovvila utomhus och de äldre har en lässtund. Barnen väljer sedan aktiviteter utifrån sjurumskonceptet samt har möjlighet att fortsätta med respektive projekt. Efter mellanmålet erbjuds barnen olika aktiviteter/stationer i mindre grupper. Syftet är att ha barnens delaktighet och inflytande i fokus.  Under de kalla vintermånaderna stänger vi inne i matsalen. Vid varmare årstider stänger vi ute på gården utanför Junibacken och Villekulla.  Vi vill ge barnen ett meningsfullt och avslappnade avslut på dagen utifrån deras egna val och intressen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback