Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ESSEST5

Estetisk verksamhet

Ljungbergsgymnasiet, Borlänge · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Lokal pedagogisk planering Ljungbergsgymnasiet Kurs: Estetisk Verksamhet - Essest5 100 p (2 år) Lärare: Per-Inge Ljungdahl, Helena Alenryd Syfte: • Ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i färg, form, bild, sång och musik. • Stärka elevens tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi. • Ge eleven förutsättningar utveckla sin förmåga att använda begrepp, metod och tekniker i skapande processer inom ämnesområdet. • Utveckla elevens sociala förmåga genom kommunikation och samverkan i grupp inom olika estetiska uttrycksformer.

Kursens upplägg och terminsplanering.

Eleverna delas upp i lika stora grupper, en i bild och form och en i musik. Grupperna alternerar inom de olika uttrycksformerna och byter område terminsvis. Kursen läses under två år. Det första året utifrån ett mer lärande i metoder och begrepp och det andra året då de väljer estetiskt område, bild och form eller musik och lärandet sker då mer i projektform där eleverna arbetar mot ett gemensamt projekt. 

 

Åk 1 Bild och Form

Prova olika estetiska verktyg och material inom bild och form;

 • Målat med olika tekniker och material: akvarell, akryl, rita med flytande tusch och tuschpennor.
 • Krokiövningar
 • Skapa i stengodslera en personlig mugg, skissa, färglägga och tillverka ett mönster/mall för muggen. Hantera stengodsleran, foga samman olika delar samt prova på olika relieftekniker och glaseringsformer.
 • Prova på glasfusing, hantering av verktyg som; skära med diamantskärare, glasfusingtång, lära sig om arbetsmiljö och arbetskläder. Tillverka små ljusglasfat, skapa en egen fönsterdekoration, smycke alt glasinsekt.
 • Göra något studiebesök inom det konstnärliga området.

 

Åk 2 Bild och Form

Fördjupning i något av teknikerna i bild och form.

 • Arbeta med digitala verktyg inom det estetiska skapandet; Stopmotion filmer på I Pad, i ett grupparbete.
 • Fördjupning inom glasfusing exempelvis; ett större glasfat med ett gemensamt tema.
 • Förstora en bild/ett foto i A4 till A2, endast med hjälp av blyertspenna och linjal.
 • Ev ett större projekt i samarbete med musikgruppen i Åk 2. Planera tillsammans med andra elever och lärare i ämnet och genomföra ett större konstnärligt projekt, t.ex. Konsert, show, utställning eller liknande. Där man väljer område man vill arbeta inom som t.ex. Tillverka affischer, skapa scenkläder eller tillverka rekvisita.
 • Krokiövningar
 • Måla stilleben
 • Göra studiebesök exempelvis till Carl Larssongården, Dalarnas Museum, eller konstnärsstigen "Se människan" i Leksand.

 

Åk. 1. Musik

Musik som estetisk uttrycksform: Lyssna, analysera och reflektera till musik inom olika stilar och kulturella former. Träna på att skapa egen musik i någon form, skriva enklare sångtext alt melodi eller dans individuellt eller i grupp. Använda sig utav digitala verktyg och delta i någon form i framträdanden som t.ex. vid jul, påsk och sommaravslutning. Göra något studiebesök inom det konstnärliga området. 

 • Välja minst ett instrument, sångröst eller digitalt alternativt t.ex. arbeta med musik/bild i datamiljö.
 • Sång: Rösten som instrument, Träna och öva upp sin egen sångröst både individuellt och i grupp. Använda sig utav metoder som bl.a. musikbakgrunder att sjunga till samt uppträda i grupp.
 • Instrument: Gitarr - teknik, begrepp och funktion, lära sig ackordsspel, minst fem ackord och rytmiskt spela i följd. Lära sig spela en enklare låt.
 • Trummor – teknik, begrepp och funktion, lära sig enklare rytmiska mönster, kunna hantera de olika trumdelarna och utföra ett enkelt trumkomp.
 • Keyboard/piano – teknik, begrepp och funktion. Lära sig några enkla melodier alt. ackord. Kunna spela en melodi i följd alt ackordföljd till en låt/stycke.
 • Elbas – teknik, begrepp och funktion. Spela en enkel basgång alt spela till en låt.
 • Digitalt musikskapande. Arbeta med inspelning Studio one, Windows Movie Maker, Stop motion bild och musikdatorprogram.

 

Åk 2. Musik

Fortsätta utveckla sina kunskaper på ev. valt instrument eller sång.

 • Utveckla sin förmåga i socialt samspel med andra där kommunikation, samarbete och ansvar övas och får ett större utrymme i undervisningsmomenten.
 • Planera tillsammans med andra elever och lärare i ämnet och genomföra ett större konstnärligt projekt. T.ex. Konsert, show, utställning eller liknande. Där man väljer område man vill arbeta inom som t.ex. ljus och ljud, produktion eller musikframförande.
 • Göra studiebesök under Ht/Vt, t.ex. Radio Dalarna, Musikstudio, musikutbildning eller liknande.


 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Estetisk verksamhet
Uppgifter
uppgift ht 2020 estetisk verksamhet
Lucia och julsånger
Val av musikinstrument

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback