Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), NO (år 1-3), Teknik

·

Årskurs:

2

En sopas väg

Brearedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Vilka material är vanligast i våra hem och hur återvinner vi dem? Hur kan vi tänka klimatsmart? Vad tar våra sopor vägen och vad händer med naturen om vi inte tar hand om den? Detta är något vi ska ta reda på i detta arbetsområde som handlar om miljö och hållbar utveckling.

Våra mål

Du ska:

kunna sortera material som ska slängas på en återvinningsstation.

kunna diskutera kring vad som händer med vår natur om vi slänger skräp i den.

kunna ge exempel på hur de i vardagen kan göra val som är bättre för miljön.

deltar i grupparbete där ni bygger nya saker av skräp.

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

Titta på en serie som heter "Barr och Pinne räddar världen" där de går igenom olika material och hur man ska hantera dem. Dessutom kommer avsnitten hjälpa oss att diskutera och fundera över vår miljö och hållbar utveckling.

Gå till en återvinningsstation och träna på att sortera rätt.

Tillverka nya saker av gamla saker.

Vara ute i naturen och leta efter skräp.

Prata om hur lång tid det tar innan olika material bryts ned.

Bedömning

Godtagbara kunskaper

  • Du visar att du kan sortera sopor genom att placera rätt material vid rätt behållare (lägger lappar vid rätt bild).
  • Du vet varför vi sorterar (förklara muntligt).
  • Du ger exempel på vilka val du ska göra som är bra för naturen (rita t ex färdmedel, återvinning och att inte släng skräp i naturen).
  • Du deltar i ett grupparbete där ni bygger nya saker av skräp.

 

Mer än godtagbara kunskaper

  • Du visar att du förstår skillnaden på vad som ska till en återvinningsstation och vad som ska till en återvinningscentral genom att placera olika föremål vid rätt station.
  • Du ger exempel på vilka val du ska göra som är bra för naturen och förklarar varför de är bra.
  • Du gör en dokumentation över arbetet med skräpbygget som innehåller vilket material och vilka metoder ni har använt.

 

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
En sopas väg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback