Skolbanken Logo
Skolbanken

Norrgården - Barns fascination, undersökande och berättande om naturens liv och död

Myrgångens förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 28 mars 2018

Med stöd i dokumentation och projekt från föregående verksamhetsår, där vi haft fokus naturvetenskap och teknik, har Boländerna-Sävja-Danmarks förskoleenhet beslutat att påbörja ett nytt projekt som kommer att fortgå under tre år. Hur kan vi se och följa barns fascination, undersökande och berättande om naturens liv och död? Genom ett gemensamt fokus så vill vi göra lärandet hållbart och delbart arbetet ska bidra till att barn ska kunna ta ställning och aktivt påverka en hållbar framtid Fördjupa vår kunskap om barns relation till naturens och ekologin (utifrån vår frågeställning). Vi förbinder, estetik, etik och poetik genom ett projekterande arbetssätt.

 

Frågor som vi tillsammans med barnen skall undersöka i projektet:

Varför blir det hål i träden?
Vilka djur bor i träden?
Vad kan man göra av träd?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback