Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Sally Smarts Detektivbyrå

Ingaredsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Du ska följa detektiven Sally Smart och hennes arbete på detektivbyrån. Sally behöver hjälp med att lösa olika uppdrag, i vissa uppdrag arbetar du med din deckarkompis och andra löser du själv.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Förstå det jag läser, kunna berätta vad texten handlar om och svara på frågor muntligt och skriftligt.

Läsa för att lära och uppleva.

Förstå det viktiga i en berättelse.

Skriva så att andra kan läsa.

Skriva olika typer av texter.

Skriva meningar med stor bokstav och punkt.

Skriva berättelser med början, händelse och slut.

Stava vanliga ord och veta hur man tar reda på hur ord stavas.

Hur ska vi lära oss detta?

Pararbete.

Gemensamma samtal om en text.

Enskilt arbete.

Följa ett arbetsschema.

Arbeta med olika uppdrag.

Vad som kommer att bedömas:

Att du kan samtala och diskutera om en text.

Om du förstår det viktiga i en text.

Att du kan berätta om det du läst.

Om du kan svara på frågor till texten.

Att du kan skriva en enkel sammanhängande text med tydlig början, händelse i mitten och ett tydligt slut. 

Att du kan skriva så att andra kan läsa.

Hur du får visa vad du kan:

I de uppdrag du arbetar med enskilt och i par.

I gemensamma samtal.

När du läst en text och samtalar om den.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback