Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Vt.18.Vecka 16- 22. Nationalism, Kolonialism Imperialism och Ryska Revolutionen .

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 9 april 2018

Genom att studera nationalism, kolonialism, imperialism, första världskriget och ryska revolutionen ska du ges möjlighet att skaffa dig en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer. Du ska även skaffa dig insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Du ska även kritiskt granska, tolka och värdera källor, som grund för att skapa historisk kunskap.

Syfte

Genom att studera nationalism, imperialism, första världskriget och ryska revolutionen  ska du ges möjlighet att skaffa dig en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer. Du ska även skaffa dig insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Du ska även kritiskt granska, tolka och värdera källor, som grund för att skapa historisk kunskap.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet

Du skaffar dig kunskap om och utvecklar förståelse för:

  • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism
  • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  • Det första världskriget, dess orsak och följder.
  • Ryska revolutionens orsaker och konsekvenser
  • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktaturer och motstånd mot detta.
  • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Arbetsgång och bedömning

Vi kommer att  diskutera orsakerna till och konsekvenserna av de olika delarna av ämnesområdet samt diskutera deras återverkningar på dagens samhälle. Ett exempel på sådant diskussionsunderlag är hur bilden av nationalism förändrats över tid, dess konsekvenser och påverkan på samhället. Vidare kommer vi att studera kartmaterial och jämföra kartan över tid i främst Europa. Förutom filmavsnitt kommer du som elev att läsa valda texter ur olika källor.

Bedömningen kommer att ske genom ett skriftligt prov på arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Matriser i planeringen
Nationalism, kolonialism, imperialism, första världskriget och ryska revolutionen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback