Skolbanken Logo
Skolbanken

Programmering projekt

Fjällbackens förskola, Åre · Senast uppdaterad: 6 april 2018

Programmera med vår robot Blixten

Syfte: Att öva matematiska algoritmer och lägesord. Ta del utav samhällsutvecklingen och dagens teknik.

Mål: Att barnen på ett lekfullt sätt får upptäcka samband.

Barnen får programmera vår robot Blixten på programmeringsmatta. Barnen får programmera på våra nya mattor och med hjälp utav dessa skapa en saga till hur de väljer att programmera Blixten. De får också prova att programmera varandra fysiskt.


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback