Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Idrott & Hälsa åk 1-6

Västerhaninge Montessoriskola , Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 mars 2018

På idrottslektionerna ska du ha möjlighet att utveckla din motorik och fysik samtidigt som du övar samarbete med dina kamrater. Vårt viktigaste mål är att vi har roligt tillsammans och att vi hittar former för att motionera som passar alla.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Ur Central innehåll

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

  • samarbete med andra elever
  • din fysiska förmåga
  • din motoriska förmåga

Bedömning

Undervisning

Lekar av olika slag, både med boll och utan boll.

Kondition och motorikträning på hinderbanor och stationer.

Friidrott; längdhopp, löpning, kast med liten boll och höjdhopp.

Simträning.

Skridskor.

Orientering i närområdet.

Rörelse till musik, dans.

Gymnastik med satsbräda och trampett.

Samarbete och att få alla att vara med utefter sina egna fysiska förutsättningar.

 


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,

aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,

visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och

tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och

samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,

svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Simning i mag- och ryggläge.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Idrott
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback