Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval, Moderna språk - elevens val

·

Årskurs:

6 - 9

Tyska 1

Resursenhet Videskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 9 april 2018

Vi lyssnar på, läser och översätter texter i Der Sprung 1 och tränar på ord och fraser. Vi kommer att arbeta med muntliga och skriftliga övningar där du tränar dig på att konversera och uttrycka dig på tyska. En väsentlig del av arbetet kommer att handla om att bygga upp ett grundläggande ordförråd. Texterna kommer till stor del att handla om vardagliga situationer.

 

Vad kommer vi att arbeta med?

 • vanliga tyska ord some liknar de svenska
 • hälsa och säga adjö
 • det vanligaste färgerna
 • några klassrumord
 • berätta om dig (namn, ålder, boende, klass, family)
 • räkna till 100
 • uttal av ei och ie, u och ü
 • veta vad några hobbies
 • berättar lite om känslor
 • kunna fakta om de länder där man pratar tyska

Hur kommer vi att arbeta med det?

 •     genom skriftliga och muntliga övningar
 •     genom dialogövningar med läraren/en kamrat
 •     genom ett förhör varje torsdag

Varför kommer vi att arbeta med det?

För att få grundläggande kunskaper i tyska språket samt kunna tala, skriva och förstå tyska.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Matriser i planeringen
Moderna språk Tyska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback