Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5

Serieteckning

Stugsunds skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 26 mars 2018

I det här arbetsområdet ska du få lära dig vad som är typiskt för att berätta en handling i en kort serie. Du ska få lära dig nya ord/begrepp som har med serieteckning att göra.

SYFTE

Lära dig mer om vad en tecknad serie är och hur du kan dela ett budskap/information genom illustrationer, bilder och text.

ARBETSSÄTT

Du kommer att få möjlighet att:

  • läsa olika serier för att se hur det går till när text och bild samspelar
  • titta på filmer som handlar om hur man skapar en serieteckning
  • träna på att göra en berättelse med en början, en händelse och ett slut.
  • öva på att rita olika känslouttryck
  • uppfinna en seriefigur som ska vara huvudperson i en kortare serie
  • rita helbild, halvbild samt närbild. 
  • utveckla dina kunskaper i att använda powerpoint
  • prova på olika tekniker för att framställa en serie
  • vara kreativ, våga ta testa och ta egna beslut i ditt skapande!

 

 

 

 
Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Matriser i planeringen
Bild - teckna serie
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback