Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Ma// Statistik, år 7(v.12 -17)

Älvsåkersskolan 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 15 april 2018

I den här planeringen ska du få utveckla dina färdigheter om statistik. Att kunna tolka, rita och kritiskt granska tabeller och diagram. Att beräkna och använda lägesmått och spridningsmått. Hur man använder tabeller och diagram för att presentera en undersökning. Genom att lösa olika problem får du träna dig i att använda dina färdigheter. Exakt innehåll och uppgifter för de olika veckorna uppdateras under arbetets gång. Innehåll för pågående vecka gäller.

INLEDNING

I din vardag möts du ständigt av matematik i många olika typer av media, till exempel i tidningar, på TV eller Internet. Ett vanligt och tydligt sätt att presentera information på är genom en tabell och olika typer av diagram. 

 För att du själv ska ha möjlighet att tycka till om den information som finns och kunna påverka de beslut som sker i samhället är det viktigt att du fullt ut förstår den information som presenteras.

Det finns till och med dem som kommer att försöka luras med hjälp av statistik, genom att använda den på fel sätt. Exempelvis för att få en sak att verka bättre än den faktiskt är!  Har du kunskap om statistik kan du lätt upptäcka deras trick!

 

 

METOD OCH INNEHÅLL

Under kommande veckor kommer ni att få repetera och utveckla era kunskaper inom området bråk och procent.  Vi startar veckan med en genomgång där veckans begrepp och metoder tas upp. Detta antecknas i din minnesbok. Ni förbereder er inför måndagens pass genom att titta på "veckans film" och skriva ner de frågor som dyker upp i din minnesbok. Du tittar på filmen minst två gånger. Vi arbetar med området både parvis och enskilt med hjälp av arbetsblad och uppgifter ur vektor. Detta varvas med problemlösningspass. Dina lösningar på problemen redovisar du i ditt problemlösningshäfte och lämnar sedan in det till mig.

Vid vårterminens start kommer ni att få repetera multiplikationstabellerna på nytt, så att de automatiseras. Du ska lära dig att se sambandet mellan multiplikation och division.

Målet är att du efter avslutad PP har lärt dig:

  • att tolka, rita och kritiskt granska tabeller och diagram
  • att beräkna och använda lägesmått och spridningsmått.
  • hur man använder tabeller och diagram för att presentera en undersökning

 

PROCESS OCH TIDSPERIOD

v.12  Tabeller och diagram

□ GG: Frekvens tabell, Hur väljer man diagram? Vilka olika typer av diagram finns det? Kritisk granskning  av statistik. 

 ☐ Par uppgift: tabeller och diagram.

□ Vektor kap 4:  delkapitel 4.1 : Alla göra start nivån. Välj sedan minst en till nivå! 

□ Film: 4.1 v7, 4.1b V7, 4.2 V7  (www.nok/vektor/filmerak7     Användarnamn: Vektor046      Lösenord: Algebra046 )

 

v.13 Lägesmått ( medelvärde, median, typvärde)

□ Vektor kap 4:1

□  GG: lägesmått

□ torsdag: Schemabrytande dag - kompisklasser 1-4-7

 

 □ Film: 4.3 V7  ((www.nok/vektor/filmerak7     Användarnamn: Vektor046      Lösenord: Algebra046 )

v.14   PÅSKLOV!

 

v.15 Lägesmått  

□ Gemensam repetition lägesmått.

□ Vektor kap 4:  delkapitel 4.2 : Alla gör "start"- nivån. Välj sedan minst en till nivå! 

□ Problemlösning ( Redovisning problemlösningsboken).

v.16 Spridningsmått

 □ GG: Spridningsmått ( variationsbredd...)

□  Vektor kap 4: delkapitel 4.3 : Minst två nivåer! 

□ Torsdag: Rikt problem - medelvärde. (EPA)

 

v.17 Avslut statistik/ prov

□ Repetitionsuppgifter.

 □ Prov - torsdag

 

UTVÄRDERING OCH BEDÖMNING

  • För elevskattning och utvärdering se ....
  • För formativ och summativ bedömning gå till ....

Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matriser i planeringen
MATEMATIKMATRIS // år 7 ,ht.17
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback