Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Arbetsområde i Geografi: Kartkunskap

Testis, Uddevalla · Senast uppdaterad: 18 mars 2018

I det här arbetet får du bland annat lära dig att använda en atlas på ett effektivt sätt, vilket du har nytta av under hela din skolgång. Alla symbolerna på kartan, vad betyder de? Varför är det olika färger på kartan och hur kan du använda atlasen som hjälp i andra ämnen? Detta och mycket mer får du lära dig under de närmaste lektionerna.

Undervisningen

På lektionerna kommer du:

 • arbeta med uppgifterna i "Att använda atlas",
 • repetera olika ämnesspecifika begrepp såsom väderstreck,
 • träna på att leta upp städer, berg, sjöar mm i en atlas genom att söka i registret,
 • använda geografiska ord och begrepp,
 • få lyssna och anteckna vid genomgångar,
 • söka svar på frågor om bl.a befolkning, odling, naturtyper och religioner genom att använda tematiska och topografiska kartor

 

 

Konkretiserade mål:

Efter avslutat arbete ska du:

 • kunna väderstrecken,
 • kunna använda en karta för att leta reda på vissa platser.
 • kunna hitta geografiska platser på en karta i atlasen genom att använda registret,
 • kunna färgers och symbolers betydelse i atlasen,
 • förstå att en karta är ritad i en viss skala och vad det betyder,
 • känna till hur du kan använda topografiska och tematiska kartor,
 • kunna använda ämnesspecifika ord

 

Bedömning:

Du visar att du:

 • kan väderstrecken när du på kartan kan säga i vilket väderstreck en ort ligger i förhållande till en annan,
 • kan använda atlasens kartor genom att läraren säger en geografisk plats och du kan hitta den på en karta, 
 • kan använda olika typer av kartor på ett korrekt sätt,
 • kan kartans symboler och färger genom att läraren säger en geografisk plats och du kan säga vad platsen är t. ex en sjö, berg, stad eller kyrka,
 • kan använda tematiska kartor genom att använda atlasen för att kunna svara på en fråga om t. ex religioner eller befolkning i världen,
 • kan geografiska ord och begrepp genom att använda dem på lektionerna.

 

Du visar detta under lektionerna och på det avslutande läxförhöret. 


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Matriser i planeringen
Arbetsområde i Geografi: Kartkunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback