Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Kurdiska Planering, 4-6/2018

Modersmålsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 mars 2018

Under våren tränar vi att känna igen och skriva själv olika textsorter. Vi läser och skriver återberättelse, berättelser, beskrivningar av djur och personer samt instruerande texter .

 

Konkretiserade Mål

Du ska kunna:

 • läsa olika textsorter med flyt och bra förståelse
 • sammanfatta texternas innehåll
 • skriva en återberättande text, en berättande text, en beskrivande text och en instruerande text

Arbetssätt och material

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsning av olika texter: egen läsning och högläsning
 • Läsning av olika sorters texter: för att lära texters struktur
 • Läsförståelse - förförståelse, frågor på texten 
 • Enskilda skrivövningar i skrivbok
 • Olika textgenrers uppbyggnad och struktur
 • Kurdiska geografi
 • Veckans ord – synonymer - antonymer
 • Grammatik - skrivregler och stavningsregler
 • Språkbruk i olika situationer
 • Muntliga övningar i par eller grupp
 • Film tillämpning i undervisning
 • Elever ska bekantas med kultur och samhälle (skillnader och likheter)

 

Material:

 • lexikonartikel
 • egen material/ kopior
 • Internet/ dator

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:              

 • Din förmåga att tala och kommunicera på kurdiska.
 • Din användning av ordförrådet
 • Din förmåga att förstå när kurdiska  talas.
 • Din förmåga att förstå kurdiska texter.
 • Din förmåga att sammanfatta textens innehåll.
 • Din förmåga att skriva på kurdiska.
 • Din förmåga att använda grammatiska regler
 • Din förmåga att resonera kring textens innehåll.                                    
 • Kunskap om kultur och samhälle    

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen
Modersmål 4_6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback