Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Bråk och procent, år 7

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 19 mars 2018

Arbetet med bråk och procent utvecklar kunskaper som kan användas både i vardagliga och matematiska situationer. Bråk används t.ex. i recept, procent används i en mängd sammanhang t.ex. för att beskriva förändringar som rabatter. Arbetsområdet ger grundläggande förståelse för relationen mellan bråk, tal i decimalform och procentbegreppet.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi tränar kontinuerligt alla förmågor på olika sätt (klick på länkarna för att se mer information):

Specifikt innehåll för detta arbetsområde:

 • jämföra storleken av bråk
 • växla mellan bråkform, blandad form och decimalform
 • förlänga och förkorta bråk
 • addera och subtrahera bråk
 • se samband mellan bråk, decimalform och procent
 • beräkna delen av det hela i procent
 • beräkna delen när procenttalet är känt
 • beräkna nya värden efter procentuella förändringar
 • räkna med mer än 100 %
 • problemlösning

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bli bedömd i hur väl du löser olika matematiska problem (problemlösning), hur du väljer och använder matematiska metoder (metoder), hur väl du visar hur du kommit fram till din lösning (kommunikation, resonemang). Du bedöms i hur väl du använder det matematiska språket och visar kunskap i hur olika begrepp hänger ihop med varandra (begrepp)

Du visar din utveckling genom ditt arbete på lektionerna, diagnoser, läxor och prov.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Gruppövningar
 • Problemlösningslektioner
 • Arbete i lärobok, på I-pad och med övningsblad

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback