Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Lyrik ^^

Forssaklackskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 9 april 2018

Lyrik, poesi och dikt är tre ord för samma sak. Vilken är den bästa dikt du har hört? Vilken är din favorittext i en sång? Vilka poeter har du hört talas om? Varför skriver man lyrik? Vad är typiskt för lyrik? Hur känner man igen en dikt? Är det svårt att förstå dikter? Detta kommer vi att få svar på under arbetsområdet med lyrik.

"VEM SJUTTON ÄR LYRIK OCH VAD HAR JAG GJORT HEN?!"

Under en tid framöver ska vi läsa och arbeta med lyrik, vi ska läsa om lyrik i Jalla, läsa de exempel som finns där. Vårt sökfält ska vara lyrik i hela världen och olika former av lyrik.

Arbetsområdet kommer att avslutas med att ni skriver en egen dikt själv och framför denna.

Vi ska läsa, titta samt lyssna!

https://urskola.se/Produkter/161225-Hej-litteraturen-Den-svenska-poesin 

 

Vi kommer att arbeta utifrån ett häfte,  vi kommer även att ha Jalla-boken som bas där vi kommer att röra oss bland sidorna: 72-80.

 


Läroplanskopplingar

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.

Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Matriser i planeringen
Lyrik
Uppgifter
Egenskriven dikt
Häfte

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback