Skolbanken Logo
Skolbanken

Teknik VT18

Fjällbackens förskola, Åre · Senast uppdaterad: 19 mars 2018

Teknik

Mål – teknik

Från Läroplanen för förskolan Lpfö 98

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

 

Konkret: bekräfta och synliggöra det som barnen utforskar och löser.

· Vi måste sätta oss in i de naturvetenskapliga och tekniska ämnena

Vi vill att: ge barnen utmaningar genom att låta barnen få prova att lösa olika praktiska dilemman i vardagen, t.ex hur ska vi nå den?

Vi pedagoger vill bli mer uppdaterade och medvetna kring betydelsen av teknik i förskolan.

 

Genom att: ge dem förutsättningar och tid för att lösa problemen själva och tillsammans med en pedagog.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback