Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik år 8 Kap. 5 Bråk och procent Vt18

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 19 mars 2018

Välkomna till kapitel 5 som handlar om bråk och procent

  Kapitel 5.    Bråk och procent

Detta kapitel är en fantastisk hjärngymnastik där du får användning av allt vi lärt oss.

OBS!!! Fråga dig alltid när du fått fram ett svar "ÄR DET RIMLIGT"

Begrepp:

Hämtat rakt av från sidan 172 - 173 i Matte boken "Matte Direkt åk 8"

Du ska veta, förstå och kunna använda:

Bråk  exempelvis 3/4 och veta vad täljare och nämnare är.

Förlänga och förkorta bråk

Addition och subtraktion av bråk.

Du ska veta att du ska hitta en minsta gemensam nämnare (mgn).

        exempel 1/3 + 1/4      mgn 12       1*4/3*4  +  1*3/4*3  =  4/12 + 3/12  = 7/12

Multiplikation av Bråk

3 * 2/5 = (3*2)/5

Procent

Betyder 100del

Laborera från Bråkform till decimalform till procentform.

Veta att delen genom det hela ger en procentsiffra. exempel 14 bollar av 25 bollar är 14/25 = 0,56 = 56%

Förändringen i procent är alltid skillnaden genom det ursprungliga. exempel En tröja steg i pris från 500 till 600 med hur många procent steg det. (600-500)/500 = 0,2 = 20%

För att få högre betyg ska du dessutom kunna:

Förändringsfaktor

Förkorta och multiplicera bråk

Dividera bråk

Förenkla uttryck i bråkform

 

Preliminär planering baserat på tillfälle med start 27e (8D) eller 28e (8E) Mars.

 

Alla tal på Bas-sidan ska du förstå.

Du ska göra uppgifterna i ditt matte häfte och

läxorna i din matteläxbok. I början när ni är klara

med basen gå till Gleerups om extra är för svårt.

 

Tillfälle    Bas sid   Gleerups  Extra bra  Läxor

1                    142 – 143      a769              164

2                    144                a406              164 – 165     

3                    145                a610              166                Läxa 17

4                    146                a922              166 – 167     

5                    147                a704              168               

6                    148                a605              168 – 169      Läxa 18

7                    149                a680              170               

8                    150                a210              170 – 171     

9                    151                a220P            171                Läxa 19

10                  152 – 153      a837T            172 – 173      Sammanfattningen

11                  DIAGNOS 154 – 155 från Boken.

12                  156 – 157      a639              a248              Läxa 20

13                  158 – 159      a639              a248

14                  160 – 161      a639              a248

15                  162 – 163      a639              a248

16                  Repetition     142 – 163

 

17            Onsdag 16e Maj prov på Bråk & Procent

 

Generellt

Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar.

Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort och förstått på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma.

Kom ihåg att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet! Precis som att gå på gym och träna sina muskler så måste du ha motstånd i matten för att utvecklas. Det ska vara svårt ibland.

Men med ett:

MINDSET som är tillåtande med att göra fel så gör det ingenting. Allt går att träna. En sak i taget.

Bedömning

Vi fokuserar i matematiken på dessa fem förmågor. Du ska kunna:

  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikation)
  • föra och följa matematiska resonemang.   ALLTID fråga dig ÄR DETTA SVAR JAG FÅTT RIMLIGT!!!

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matematik generell matris år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback