Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

En epok, en författare och ett verk.

Fredriksbergsskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 19 mars 2018

Nu ska vi ta oss an historien och litteraturen tillsammans.

Syfte, utifrån läroplanen.

Du ska kunna söka information och vädera olika källor. Du ska kunna formulera dig i tal och skrift samt läsa skönlitteratur och andra texter.

Vad?

Du ska kunna koppla en författare/verk/epok till varandra. 
Du ska skriva ett författarporträtt om det du kommit fram till samt ha en kort presentation om det du kommit fram till så att dina kompisar får ta del av dina kunskaper. 

Hur?

Vi kommer att starta med att ha en föreläsning om litteraturen genom tiderna, för att få en bas att stå på. Du ska sedan leta fakta om en författare och den tid den levde i, du ska också läsa något som denne skrivit, utifrån detta ska du skriva en rapport. Du kommer att välja en författare som intresserar dig och utifrån honom/henne ska du sedan sätta författarskapet i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Du tar avstamp i ett verk som du analyserar och kopplar till dess upphovsman.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din rapport, hur väl du jobbat med informationssökning och dina resonemang och vilka slutsatser du dragit. Jag kommer även att bedöma din presentation, hur väl du förberett den och eventuella hjälpmedel du väljer att använda.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Svenska 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback