Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Stone Cold

Fuxernaskolan 7-9, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 20 mars 2018

Far away from the safety of his family, Link's life takes a turn for the worse. The streets of London are a harsh and difficult place to live. Find out what happens to him in this project where you will practise your listening, writing and speaking skills.

Syfte - förmågor från kursplanen:

Konkretisering av målen – hur utvecklar du dina förmågor:

När vi ser filmen tränar du på att uppfatta det som sägs och är skrivet, du använder ditt aktiva och ditt inaktiva ordförråd för att förstå. Talet i filmen är regionalt färgat vilket innebär att du stöter på ett annat uttal än du är van vid och ökar därmed din förståelse för det talade engelska språket. 

När du diskuterar olika samhällsfrågor i grupp tränar du på att hitta de ord du vill använda och försöker att flytta över ord från ditt inaktiva ordförråd till ditt aktiva. Genom att upprepa och använda nya ord kopplade till ämnet befäster du de nya orden.

När du skriver arbetar du till viss del på samma sätt som när du pratar med den skillnaden att du har längre betänketid och kan gå tillbaka och korrigera. Genom att använda nya ord i meningar ser du dem i ett sammanhang och befäster deras betydelse och användningsområden ytterligare. 

När du diskuterar och skriver använder du dig av dina nya kunskaper i ämnet för att reflektera, med hjälp av tidigare erfarenheter, kunskaper och jämförelser sätter du dessa i ett sammanhang och utvecklar dina reflektioner. 

 

 

 

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att se filmen Stone Cold som baseras på Robert Swindells bok med samma namn. Vi kommer under arbetet att arbeta med ord och begrepp som är nya för att fylla på ditt ordförråd, dessa tränar du sedan på att använda i ett sammanhang när vi har gruppdiskussioner och i dina skriftliga framställningar. Diskussionerna tar upp händelser i boken över vilka du får reflektera samt sätta dem i ditt eget sammanhang utifrån dina erfarenheter och kunskaper. Vi har en inlämningsuppgift i slutet av arbetet som utgår från din skriftliga förmåga.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Din kommunikativa förmåga, både muntligt och skriftligt.

Din förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i i delar av den engelsktalande världen.

Din förmåga att förstå och tolka innehållet i filmen, boken och diskussionerna.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen
Engelska 7-9
Uppgifter
Uppgifter till Stone Cold

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback