Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

Må ditt alster berätta om dig! 9-Röselid, vt 2018

Röselidsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 20 mars 2018

Du ska planera och formge ett eller flera slöjdarbeten som uttrycker din egen stil. Detta uppdrag kräver du ska göra medvetna val kring tekniker, form, färg och material. Med dina val ska uttrycka dig, berätta om din identitet och din estetiska smak. Du ska förmedla budskapet om din egen stil. Dina föremål ska tala om dig. För att genomföra uppdraget måste du först reflektera om dig själv och dessa uttrycksformer som du mest identifierar dig med. Syftet med uppdraget är att du utvecklar ditt estetiska uttryck samt dina färdigheter i snickeri och ytbehandling. Du ska dokumentera dina arbetsprocesser med text och bilder i din loggbok!

Förmågor som tränas, tidsramen för uppdraget.

1. Förmåga att formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
2. Förmåga att välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
3. Förmåga att resonera och arbeta med egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
4. Förmåga att använda ämnesspecifika ord, begrepp i resonemang om arbetsprocessen.


Här förklaras hur eleverna kommer att bedömas och när.

Eleverna bedöms kontinuerligt under varje undervisningstillfälle genom en muntlig formativ återkoppling. Elever skriver en loggbok vid varje lektion som finns på  CLASSROOM. Den skriftliga utvärderingen och beskrivningen av arbetet ska eleven lägga in på CLASSROOM också. Allt detta utgör ett underlag för betygsättningen.  


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback