Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 6

Täljning, Lekstorp 5, vt 2018

Lekstorpsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 20 mars 2018

I slöjden arbetar vi i många olika material och provar på olika tekniker. Vi arbetar från ide till färdig produkt och du få träna din kreativitet. I detta pojekt ska du prova på täljningstekniken.

Syfte

Du ska få möjligheter att utveckla dina idéer, fundera över olika lösningar, tillverka föremål och värdera slutresultatet. Detta ger dig möjlighet att väcka din nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta dig an utmaningar på ett kreativt sätt.

I undervisningen ger vi dig förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur du kan arbeta med dessa kunskaper.

Du får också kunskaper om din arbetsmiljö och om hur vi ska arbeta för att vara snälla mot miljön.

I detta projekt ska du fördjupa dig i täljningstekniken. Du ska tillverka: magisk pinne, penna, brevkniv och träfigur.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du kommer att få arbeta med hela processen från idé via praktiskt arbete till värdering. Du får arbeta i olika material och prova olika kombinationsmöjligheter.

Undervisning/Metoder

Vi kommer att ha olika typer av genomgångar.

Du kommer att arbeta praktiskt och värdera ditt arbete.

Bedömning och redovisning

Bedömning sker under arbetets gång samt efter avslutat arbete enligt matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i slöjd, åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback