Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Franska 8 prov 3 Hör- och läsförståelse + skrivförmåga

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 20 mars 2018

En mall för oförberedd hör-och läsförståelse i moderna språk.

Mål

Målet är att ni skall genomföra en oförberedd hör-och läsförståelse i moderna språk för att se hur långt ni har kommit i språkinlärningen. 

 


Läroplanskopplingar

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Matriser i planeringen
GA Bedömningsmatris Moderna språk, Lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback