Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Human Rights, year 9

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 mars 2018

What is a fair world? Does a fair world mean the same everywhere, to everyone? We are going to focus on Human Rights, for you and for other people around the world, today and back in time.

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

 

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

 

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

 

Konkretiserade mål

  • Att utveckla förståelsen av engelska i film och artiklar från olika medier
  • Att samtala och diskutera om mänskliga rättigheter
  • Att utveckla ordförrådet i ämnet
  • Att utveckla förmågan att uttrycka sig i skriftArbetssätt

  • Vi läser och lyssnar på olika texter/filmklipp som handlar om människors rättigheter och om personer som på olika sätt har kämpat för mänskliga rättigheter, främst i den engelskspråkiga världen.
  • Vi arbetar med ord och uttryck som har med ämnet att göra för att kunna samtala, diskutera och skriva kring ämnet.

Begrepp

De här begreppen är centrala:

human rights, civil rights, inequality, freedom, take action

Bedömning

  • Muntliga diskussioner
  • Förhör av ord & uttryck
  • Skriva en text på ämnet

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback