Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

F

Historiska bilder

Noltorpsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 21 juni 2018

Varför är van Goghs solrosor senapsgula eller är de inte det? Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga. Du ska få träna på att analysera historiska bilders uttryck, innehåll och funktioner. Du ska också få träna på olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att;

  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

Centralt innehåll

Redskap för bildframställning

 

  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

 

Bildanalys

 

  • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

Förklaring

 

Bilder har en förmåga att vara mångtydiga, vil- ket är både en tillgång och en svårighet. Bildsamtal (i kunskapskravet står tolka och jämföra) är ett viktigt instrument i undervis- ning såväl i bild som i andra ämnen.

 Elever i årskurs 6 ska kunna inhämta information utifrån en bild och även ha börjat reflektera över bilders innehåll samt kunna formulera sin uppfattning.

Bilder skapar grund för olika infallsvinklar och tan- kar då vi kan ha olika åsikter om bilder och diskutera rätt och fel utifrån bilder.

Bildsamtal kan vara underlag för samtal om

ρ historiska bilder som kan sättas in en annan miljö eller tidsepok, 

För läraren; bedömning 

 

Gruppen som arbetat med bild nr 17 har utvecklat sina förmågor att presentera ett ämnesområde med bild och skapa bilden med hantverksmässig teknik och olika material. Färgerna återges med många olika skiftningar i en gråskala från ljusgrått till svart. Bildkompositionen är tydlig och effektfull. Bilden är uttrycksfull och kan tolkas ha ett religiöst innehåll. Figurerna i bilden ut- trycks med olika stilistik och är relativt förenklade.

I cirkelmatrisen (fig 9) är avsikten att denna bedöm- ning ska synliggöra att den del av kunskapskravet som handlar om att använda ”väl genomarbetade uttrycks- former så att budskapet framgår”, men detta är svårt att bedöma då uttrycksform har valts på förhand av läraren och alltså inte bestått i egna val.

 

Introduktion

Konstens stora mästare - Vincent van Gogh

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V2287

 

 

  •  
  •  

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Historiska bilder
Uppgifter
Solrosor