Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F

Tema vatten f-klass Hågadal

Hågadalsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 april 2018

Vatten är en förutsättning för liv på jorden. Varje dag dricker vi, tvättar vi oss och används vatten utan att vi tänker på det. Men vad består vatten av och vad har vatten för egenskaper? Vi samtalar, ställer hypoteser och experimenterar oss fram.

  1.  

  När: mars -april 2018

  Syfte - Varför ska vi arbeta med det här?

 Att lära sig vattnets olika former och olika egenskaper hos vatten. Att förstå och själv kunna förklara t ex ytspänning och och varför vissa föremål flyter och andra sjunker. Att prova att ställa hypotes och tillsammans utföra experiment samt dokumentera. Att veta hur en vattenmolekyl är uppbyggd samt lära sig nya ord och begrepp som H2O, kapillärkraft, ytspänning. 

 

  Mål för arbetsområdet - Det här ska eleven få möjlighet att utveckla.

Förmåga att se och aktivt delta i arbetsgången/processen vid ett experiment: 1 Ställa hypotes (Gissa) 2 Genomföra (prova) 3 Resultat (Vad hände?)

Elevdel: Kan du berätta hur vi arbetar med ett experiment?

Förmåga att samarbeta med andra och i samarbetet låta alla komma till tals, samt ta egen ställning till vad eleven tror kommer att hända (ställa hypotes) och diskutera resultatet.

Elevdel: Vid experimenten kommer du att få chansen att gissa vad du tror kommer att hända, lyssna till vad andra tror.

 

  Arbetsformer - Så kommer vi att arbeta

  1. En gemensam introduktion med vattenmusik och en efterföljande brainstorming utifrån ordet vatten i grupp. Vad tänker du på när du hör ordet vatten?

Experiment:

2. Vattenlek och demonstration i grupp av vad vatten innehåller, ord: vattenmolekyl, H2O. Att vatten kan finnas i   3 former: Is, vatten, ånga och arbetsblad kring detta.

4. Ytspänning, demonstrationsexperiment i vattenglas med spikar ”Vattenberget”. Vi ställer hypotes, ritar och gissar vad vi tror, hur många spikar går det i glaset innan ytspänningen bryts? Grupplek om ytspänning där vi håller varandras händer för att demonstrera vad vattenmolekyler gör vid ytan.

5. Vatten kan bära; Flyta och sjunka. Gruppexperiment efter instruktion, gissa vad som flyter och sjunker ”Flytet”, samt forma en båt och en klump i lera för att se vad som händer ”Båten”.

6. Kapillärkraft. Demonstration av experimentet ”Disktrasan”. Gruppexperiment ”Vattenrosen.

Film:

Vi tittar på "Vattenmannen och Speed" avsnitt om vatten, vattnets kretslopp och miljön kopplat till vatten. Vi tittar även på URs program "Tiggy testar".


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback