Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

8

Sveriges & Östhammars kommuns statsskick

Olandsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 26 mars 2018

Statsskick handlar om hur en stat ska styras - vem som har vilken makt och vad du som svensk medborgare har rätt till. Ni kommer få lära er om hur Sverige styrs och hur ni kan påverka.

Vad handlar arbetsområdet om?

Sveriges politiska system

 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner.
 • Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten kan påverka individer, grupper och samhället i stort.
 • Sveriges grundlagar.
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutvecklingen samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen.
 • Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Hur kommer vi att arbeta? 

 • Föreläsningar med PPT-stöd
 • Klassrumsdiskussioner
 • Lärobok med instuderingsfrågor
 • Praktiskt påverka kommunen i samband med samhällsveckan v.16

Hur redovisar vi kunskaper?

 • Skriftlig kunskapskontroll
 • Fortlöpande i klassrumsdiskussioner
 • Muntlig presentation

Föreläsningar & material:

PPT: Sveriges statsskick

PPT: EU

PPT: Hur kan du påverka?

PPT: Svenska riksdagspartier

Digilär text om kommuner

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback