Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

4 - åk 5 Diagram och lägesmått

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 20 mars 2018

Detta område tar upp medelvärde, median och typvärde.

Målet med undervisningen är att

 Eleven ska utveckla följande förmågor:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

När du har arbetat med detta avsnitt ska du:

  • kunna använda frekvenstabeller och diagram
  • kunna se samband mellan medelvärde och andra begrepp
  • kunna använda lägesmåtten typvärde, median och medelvärde
  • kunna använda strategier vid problemlösning

 

 Så här ska vi arbeta...

Vi kommer arbeta med olika aktiviteter där du tillsammans med klasskompisar kommer få lösa problem.
Vi kommer ha genomgångar inför varje nytt delmoment.

Vi utgår från det digitala läromedlet Gleerups.

Som avslutning på hela kapitlet kommer vi att ha ett skriftligt test.

Vi kommer bedöma:

-  Hur du redovisar dina lösningar både i matematikböckerna och på diagnosen och provet.
- Hur muntligt aktiv du är på genomgångar och när vi diskuterar i klassen.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
4 - åk 5 Diagram och lägesmått
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback