Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Pedagogisk planering musik åk 1

Furuhällsskolan 4-6, Härryda · Senast uppdaterad: 20 mars 2018

Du kommer att utveckla din förmåga i sång och rytm.

Syftet med undervisningen

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Det här ska du lära dig.

  • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

Så här kommer vi att arbeta.

  • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  • Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Se hur du deltar i sång och musik.

Se till ditt deltagande i samarbete med andra.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback