Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

VÅRVÅR01

TEST

Campus Futura VUX, Tanum · Senast uppdaterad: 21 mars 2018

I vård- och omsortarbete är frågor om bemötande ständigt aktuella. Ofta handlar det om kommunikation men bemötande handlar också om hur möten uppfattas, diskussioner om rätt och fel, samarbete och människosyn.

Mål Grundläggande kunskap om de värden som ska prägla vård- och omsorgsarbete.

 

Undervisning Vi arbetar med detta arbetsområde veckorna 48 - 50. Vi kommer att se på film, diskutera i mindre grupper och ha genomgångar i helklass. Du kommer att få en uppgift som du ska lämna in skriftligt.

 

Bedömning På vilket sätt du beskriver och diskuterar grundläggande värden inom vård- och omsorg.


Läroplanskopplingar

Kunskaper om teorier och centrala begrepp inom vård och omsorg.

Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt arbeta på ett sätt som utgår från den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning eller vårdplanering.

Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Kommunikation, bemötande, förhållningssätt, sinnesstimulering och samarbete. Estetik och kulturella yttringar i form av till exempel musik, dans, konst och litteratur.

Matriser i planeringen
Förhållningssätt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback