Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Vårt samhälle

Trönö skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 21 mars 2018

Start v. 15 Vad är ett samhälle? Vad behövs i ett samhälle? Vad ska pengarna räcka till? Det är några frågor som vi kommer arbeta med i detta tema - "Vårt samhälle"

Vad vi ska lära oss och varför just detta?

Vi lever alla i samhället tillsammans med andra människor, vi ska lära oss om vad ett samhälle är och hur det fungerar. Vi ska träna oss i att förstå information och kunna prata om den tillsammans med andra.
Vi ska också lära oss om normer och regler som finns i ett samhälle och om hur man tar beslut genom demokratisk process, alltså röstning. Vi kommer också att samtala om pengars värde.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska arbeta med ett material som heter Vårt samhälle. Vi kommer arbeta i grupper där vi tränar på att ta del av information, diskutera och framföra egna synpunkter. Vi kommer att genomföra ett val enligt den demokratiska principen. Vi kommer att få besök från sparbanksstiftelsen som kommer att ha "veckopengsskola".

Vad som kommer att bedömas:

  • Du ska kunna förstå enkel information och prata om den tillsammans med andra.
  • Du ska känna till något om vad ett samhälle är och hur det fungerar.
  • Du ska kunna samarbeta med och fatta beslut tillsammans med andra.
  • Du ska kunna berätta om vad du lärt dig genom att skriva och rita.

Hur du får visa vad du kan:

  • Du diskuterar med andra, du löser olika problem tillsammans med andra och är aktiv.
  • Du får berätta om det du lärt dig genom att skriva och rita.
  • Du får göra en utvärdering av arbetet.

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen
Vårt samhälle år 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback