Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5

Vanliga material

Gemensamt Söderhamns grundskolor, Söderhamn · Senast uppdaterad: 21 mars 2018

Eleverna skall få kännedom om vilka de vanligaste materialen är, vad de består av och vad de används till.

Mål

Efter vi arbetat klart med området ska du kunna:

  • Känna till olika sorters material
  • Känna till vad materialen är gjorda av 
  • Känna till vad vi använder materialen till 
  • Kunna reflektera över och bestämma vilket material som passar till vilket ändamål 

Så här kommer vi att arbeta..

 

  • Genomgång av förväntningar, målen och bedömningen av arbetet
  • Eleverna blir indelade i grupper med ca 4 elever/grupp
  • Vare grupp får ett material som de skall forska om: materialets namn, vad materialet består av,  uppkomst, användningsområden, hållbarhet, miljövänlighet/källsortering
  • När eleverna hittat sin fakta så skall de få göra en Powerpoint-presentation av materialet 
  • Redovisning inför klassen 
  • Alla grupper som inte redovisar tar fram sitt NO-/teknikhäfte och antecknar om de övriga materialen. 
 

Detta kommer vi att bedöma

Jag kommer bedöma ditt arbete i gruppen, hur ni samarbetar och hur väl ni tillsammans kan hitta källor.

Hur väl ni har fått med alla punkter som ni fick i uppgift att undersöka.

Hur väl er presentation är utformad (Finns allt med? Hur ser layouten ut? Faktafel?) och hur väl presenterar ni ert material?

Talar ni tydligt inför klassen? Presenterar ni materialet anpassat till åhörarna? Har ni fått med allt? 

Om eleven kan ge exempel på användningsområden där materialen används samt värdera vilket material som passar för ett ändamål. 


Läroplanskopplingar

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback