Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Biologi - Djurboken

Hallens Kyrkskola, Åre · Senast uppdaterad: 22 mars 2018

Vi hittar fakta om djur!

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. 
 
Vi ska lära oss om olika djur  och naturen.
 

Förväntat resultat

Ni ska veta vilka olika typer av djur det finns och vilka djurgrupper de tillhör.

Ni ska kunna lite fakta om varje djurtyp.

Ni ska kunna presentera ert arbete i en skriftlig text.

 

Undervisning/arbetsformer

Ni skriver en sammanfattning om en djurtyp.

Vi sammanställer allas texter till en bok.

Ni formulerar två frågor var där svaren på frågorna finns i eran text, med tre svars alternativ.

Vi gör ett prov på allas frågor.

Hela presentationen ska vara klar v.16 den 20 april 2018

Prov v. 18 fredag den 4 maj 2018

 

* Svampar/Nässeldjur - Vega

* Blötdjur/Tagghudingar - Oline

* Maskar - Michelle

* Kräftdjur - Tuva

* Spindeldjur/Mångfotingar - Hjalmar

* Insekter - Alexandra

* Fiskar - Julia

* Groddjur - Alva

* Kräldjur - Linus

* Fåglar - Victor

* Däggdjur - Kevin

Uppgifter bedömning

Hur ni arbetar och söker fakta.

Hur man presenterar sin text med bilder och innehåll.

Resultatet på provet.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback