Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Albanska sagor åk 1-3

Modersmål och Studiehandledning, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 21 mars 2018

Det var en gång.....

 Arbetsområden

Lära känna sagors uppbyggnad och språkliga drag för att kunna skriva din egen saga

Konkretiserade mål för eleven

Du ska kunna

Läsa och återberätta en saga som vi kommer att läsa genom några veckor framåt.   

Du kommer att känna igen sagors struktur och typiska språkliga drag (t.ex. Det var en gång....)

Sagor typiska ordförråd på albanska (t.ex. drake, häxa, prinsessa....)

Skriva och måla din egen saga 

Undervisning och arbetsmetoder

Vi kommer att använda olika "skriv och rita" mall för att komma igång  att strukturera och måla våra sagor stegvis, parallellt till sagoläsning.

Vi kommer att läsa och analysera en saga tillsammans, samt att hitta de utmärkande språkliga drag för sagor.

Sedan vi kommer att göra det i par.

Slutligen kommer du att läsa själv en saga som du kommer att återberätta till hela gruppen. 

 

Du har uppnått målen när du kan....

 

Uttrycka dina sagoidéer i skrift och tal.

Återberätta en saga du har hört eller läst.

Samtala om sagornas innehåll och struktur.

Berätta och presentera din egen saga för de andra eleverna/läraren.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Matriser i planeringen
Modersmål åk 1-3 Mölndal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback