Skolbanken Logo
Skolbanken

Skogsmulle och hälsa

Sunnersta Naturförskola, LiCa förskolor · Senast uppdaterad: 12 juni 2018

Vår hälsovecka infaller v. 18 under vt 2018 och kommer att omfattas av Skogsmullepedagogik runt om i vårt närområde, med fokus på min kropp, mycket rörelse, fysiska och mentala aktiviteter.

Nuläge

Vi har valt att arbeta efter Skogsmullepedagogik då barnen på förskolan tycker mycket om att gå på veckoutflykterna och  är vana att vara ute i skog och mark samt att vi också har Skogsmullecertifierade pedagoger.

Syfte 

Att integrera tankar kring hälsa och välmående genom att vara utomhus så mycket som möjligt i närområdet och ta vara på vad naturen och omgivningen erbjuder oss.

Mål

Att genomföra veckan med olika aktiviteter kopplat till hälsa och välbefinnande i Skogsmulles fotspår.

Innehåll

"Barn är sin kropp" (Kropp, rörelse och hälsa i förskolan av Heid Osnes, Hilde Nancy Skaug och Karen Marie Eid Kaarby 2012) I boken behandlas områden kring barns fysiska växande och utveckling, motorik, kroppslig lek och kroppslig lek i olika miljöer.

Författarna menar att barn lär med hjälp av hela sin kropp och rörelser och att barn uttrycker sig genom kroppen, med rörelser och mimik – antingen de är arga, glada, ledsna, nyfikna eller spända. Detta gäller i och för sig oss alla. Pedagogers förhållningssätt blir således av stor vikt inom detta område. Hur arbetar vi med rörelse med barnen? Inbjuder vår verksamhet till rörelselek? Får verksamheten innehålla rörelse? Tar vi vuxna vårt ansvar i detta? Samtidigt ska vi inte glömma bort hur viktigt den fysiska miljön är – vilka förutsättningar finns i våra verksamheter?

På Sunnersta Naturförskola har vi mycket goda förutsättningar att röra oss utomhus i en naturlig miljö. Låt oss använda oss av den.

Exempel på aktiviteter och lekar med efterföljande diskussion:

* Klättra upp för en stor sten och hoppa ned

* Ta dig upp för en brant backe

* Rulla nedför en backe 

* "Tyst skogspromenad" (meditativ)

* Mullekojans hinder- och motorikbana

* Uteyoga

Frågeställningar: "Hur gjorde du? Behövde du hjälp? Vad var svårt/lätt? Hur kändes det? etc.

 

Inomhusmiljön för rörelse är en utmaning. Vår ambition är att denna vecka tillåta mer rörelse även inomhus. 

Exempel på aktiviteter och lekar med efterföljande diskussion

* Kurragömma inne

* Just Dance

* Skattjakt

Även materialet "Stopp min kropp" från Rädda barnen kommer att diskuteras under veckan.

Genomförande

Vi arbetar i våra respektive åldersgrupper men även tvärgrupper och spontana grupper kommer att förekomma beroende på hur det ser ut i barngrupp/personalgrupp etc. Ansvarig pedagog anpassar aktiviteterna till sin barngrupp. Dokumenterar i bloggar, lärloggar samt inne på förskolans väggar.

Avslutning

Vi avslutar veckan med en gemensam dagsutflykt på fredagen, där vi lagar vår egen lunch  ute.


Läroplanskopplingar

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter