Skolbanken Logo
Skolbanken

Mygga teknik

Påarp skolas anpassade grundskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 22 mars 2018

Vi åker till KomTek för att bygga en vibrationsplatta modell "mygga".

På KomTek kommer du få ett uppdrag att bygga en elektrisk krets bestående av motor, strömbrytare, säkring och batterihållare. Kretsens komponenter lödas ihop på fyra olika ställen.

Innan besöket går vi igenom vad vibration betyder och ger förslag på olika föremål. Vi går igenom komponenterna vad dom heter och hur dom ser ut.

Du kommer rita en skiss på hur din vibrationsplatta ska se ut och skriva dit fem komponenter. Strömbrytare, termosäkring, kopplingsplint, batterihållare och motor.


Läroplanskopplingar

hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att uppnå en viss funktion, till exempel handbromsen eller tramporna på cykeln.

Material, som används till exempel i hållfasta och stabila konstruktioner, samt deras egenskaper.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.

Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen
Mygga
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback