Skolbanken Logo
Skolbanken

Guldlock och de tre björnarna

Kullen, Örebro · Senast uppdaterad: 21 mars 2018

Temadagar på Kullen med Guldlock och de tre björnarna.

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi utgår från sagan Guldlock och de tre björnarna. Vårt förra tema med Bockarna Bruse var så uppskattat så nu vill vi fortsätta med ett liknande tema/upplägg. Att vi valt Guldlock är för att de yngsta på Kullen tycker mycket om, och är  intresserade av denna saga. (Flanosaga)

Vi vill på ett roligt och medvetet sätt få in normkreativitet i vårt arbete t.ex. familjenormer.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Glädje och att få känna gemenskap mellan avdelningarna. Alla åldrar kan vara med och det stärker gemenskap och samhörighet när vi gör detta alla avdelningar  tillsammans.

Att det finns många olika familjekonstellationer, alla lika bra och lika mycket värda.

Att få in olika begrepp, språkligt och matematiskt..

Inpireras och uppmuntras till fantasi och lek, och att själva få dramatisera och  berätta.

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi väcker barnens nyfikenhet och förväntan genom att trollet (från Bockarna Bruse) kommer till samlingarna och hälsar på: Trollet har hittat ett brev med en inbjudan till alla barn att få komma till "Björnstugan" i skogen.

Dagen därpå spelar pedagogerna upp teater: "Guldlock och de tre björnarna" Efter teatern är vi uppdelade i åldersblandade grupper och får skapa. Vi målar tre björnar, olika stora och pratar om storlek, antal osv. Vi pratar om känslor, hur björnarna och Guldlock kände sig, rädd, arg, ledsen...

Nästa dag fortsätter vi med att spela teatern en gång till, idag med lite ändrat innehåll. Det är två mammor och en liten björn, och teatern får ett bättre slut: Guldlock blir inte rädd för björnarna och dom ber henne stanna kvar och fika tillsammans. (Alla barn blir bjudna på Guldmariekex ur en guldlåda!)

Efter teatern delar vi upp oss i samma grupper som gårdagen.
Vi har "känselstationer" och får känna på varmt-kallt, mjukt-hårt, tungt-lätt...
Vi berättar sagan igen med flano / magnetbilder på olika sätt, med  olika familjekonstellationer. 
Vi visar bilder på familjer och pratar om att det finns många olika  slags familjer. Vi har bl.a. bilder från böcker som Alfons, Pippi, Pettson...

Temadagarna  avslutas med att vi får havregrynsgröt med lingonsylt till mellanmål. Det var mycket uppskattat med "Björngröt".

Vi har lånat böcker som handlar om olika familjer. Bl.a ."Min familj"  av Anna-Clara Tidholm.

Vi har lagt fram bilder så barnen kan göra sagan själva.

Vi har sjungit "Björnsånger"  som "Tre små björnar uti skogen"  "Björnar älskar honungssmaken" "Björnen sover"

Vi har sett film om Guldlock.

Hur ska arbetet dokumenteras/kommuniceras?

Vi dokumenterar på bloggen i Unikum

Vi skriver i almanackan i hallen

Vi sätter upp dokumentation på våra avdelningar.

 

 

Hur kan aktiviteterna kopplas till läroplanen?

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback