Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Tala om budskap

Björndammens skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 9 april 2018

Varje dag använder du ditt tal för att kommunicera med t.ex. vänner och familj. Under det här arbetsområdet ska du därför just öva på det, att tala. Vi ska träna på hur man håller en muntlig framställning som blir intressant att lyssna på inför åhörare. Vad bör man tänka på? Innehåll den muntliga framställningen kommer att vara låttexters budskap.

Årskurs 5 - Tala om budskap

Arbetsområdet kommer att sträcka sig över 6 veckor.

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • din förmåga att formulera dig i tal.
 • din förmåga att läsa och analysera texter.
 • din förmåga att anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • sammanfatta texters innehåll.
 • tolka och föra resonemang om budskap i olika texter.
 • beskriva din upplevelse av läsningen.
 • kombinera din text med passande bilder.
 • förbereda och genomföra en muntlig framställning om en låttext.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • muntliga framställningar
 • att planera en muntlig framställning.
 • att genomföra en muntlig framställning.
 • använda stödord eller andra minnesanteckningar.
 • låttexter.
 • kamratrespons.

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • delta i genomgångar i helklass.
 • arbeta enskilt.
 • arbeta tillsammans med klasskamrater i par och grupp.
 • titta på muntliga framställningar.
 • skriva en muntlig framställning.
 • framföra en muntlig framställning.
 • ge och ta emot kamratrespons.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • förbereder din muntliga framställning.
 • genomför din muntliga framställning.
 • samtalar i grupp.
 • tolka och resonerar kring en låttexts budskap.
 • ger och tar emot respons.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Tala om budskap
Uppgifter
Analysera och presentera en låttext

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback