Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa, Kemi, Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Miljö och hälsa

Utsäljeskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 22 mars 2018

Ett temaarbeta som under en vecka handlar om vikten av att motionera, äta rätt, vår psykiska och fysiska hälsa och en inblick i vad vår mat innehåller.

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Eleverna ska ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Centralt innehåll

Arbetsformer

Under detta temaarbete kommer utgångspunkten i undervisningen att ligga i olika filmer som handlar om kost, kostinnehåll, motion, hälsa och välbefinnande.

Vi kommer att ha gemensamma diskussioner, mindre gruppdiskussioner och vi kommer att arbeta med ta vara på elevernas egna erfarenheter och tankar inom området.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback