Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4

Väder

Utsäljeskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 22 mars 2018

Hur blir vädret? Hur uppstår vindar? Varför har vi olika årstider? Det är några av frågeställningarna vi kommer att jobba med under temat "Väder och klimat".

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

¤ Förstå hur man med olika instrument kan obsevera väder och ställa en väderprognos.
¤ Förstå betydelsen av vattnets kretslopp och hur moln uppkommer.
¤ Ha vetenskap om hur olika vädertyper bildas.
¤ Kunna förklara några olika väder.
¤ Veta hur man på ett bra sätt klär sig för attt skydda sig mot väder och vind.
¤ Känna till jordens olika klimatzoner.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma dig utifrån
-hur aktiv du är på lektionerna.
-hur du kan göra olika jämförelser t ex skillnader och likheter på olika årstider.
-din förståelse om hur olika väder bildas.
-din förmåga att kunna mäta väder och skriva upp vilken temperatur det är.

Undervisning och arbetsformer


Vi kommer göra endel enkla undersökningar.
Vi kommer ha diskussioner om olika väder och väderfenomen.
Vi kommer titta på olika vädersymboler.                                                                                                                                                                    Vi kommer att se på filmer kopplade till arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback