Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Funktioner och grafer

Killebäckskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 8 maj 2018

Vi kommer nu jobba med momentet "Funktioner och grafer".

Målet efter detta moment är att du ska kunna:

 1. rita och ange punkter i ett koordinatsystem
 2. avläsa och tolka grafer som visar proportionaliteter och samband med en fast och en rörlig del
 3. använda formler som visar samband
 4. tolka olika typer av diagram
 5. tolka räta linjens ekvation

 

Begrepp som du ska kunna förklara:

 • koordinatsystem
 • grafer
 • proportionalitet
 • samband
 • fast del (kostnad)
 • rörlig del (kostnad)
 • formel
 • diagram
 • den räta linjens ekvation

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Nya kunskapskrav i matematik 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter