Skolbanken Logo
Skolbanken

Barns relation till naturen. Vatten

Viktoria förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 april 2018

Nu när is och snö har smält tar vi vara på vattnet som blir kvar. Vad händer om vi blandar vatten och sand? Hur fort snurrar vattenhjulet när vi häller vatten - blir det annorlunda om vi häller i sand? Får det plats lika mycket vatten i olika kärl? Vad händer när vi häller över vatten i ett större respektive mindre kärl?

Syfte:

  •  Ge barnen planerade utomhusaktiviteter som stödjer barnens nyfikenhet.

Mål:

  • Väcka förundran hos våra yngsta barn genom lek och fantasi.
  • Väcka intresse för naturvetenskap och matematik genom leken och få ett bredare ordförråd.
  • Varje barn får träna sig i att utveckla sin lek och fantasi utifrån sina förutsättningar
  • Vi pedagoger utmanar oss att hitta leken och fantiserandet i dessa erbjudande

 

Nyfikenhetsfråga:

  • På vilket sätt inspirerar vattnet barnens lek och fantasi?
  • Hur utvecklas deras ordförråd?

Hur?

  • Vi erbjuder olika små experiment ute på gården.
  • Fröken Petronella kommer på besök med sitt paraply och sin experimentväska.

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback